سریال آموزش پخت نان با آپولونیا پولن قسمت 1
 • نشان کردن
 • 0%
  0 رای
آموزش پخت نان با آپولونیا پولن
apollonia poilane
قسمت 1
5 دقیقه | محصول: آمریکا | 2020
 کیفیت Full HD مناسب برای ۱۸ سال به بالا
داستان فیلم
در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
درباره فیلم
آپولونیا پولن کارآفرین و هنرمند آمریکایی-فرانسوی ساکن پاریس است که در زمینه پخت و پز و نوآوری در دستور غذاهای قدیمی شهرت دارد. او نان های سنتی را با روش هایی تازه و آسان بازآفرینی می کند.
 • فصل 1
 • قسمت 1  | 5 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 2  | 10 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 3  | 13 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 4  | 18 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 5  | 17 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 6  | 19 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت7  | 22 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 8  | 23 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 9  | 13 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت10  | 5 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 11  | 7 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت12  | 9 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 13  | 5 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 14  | 7 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 15  | 10 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 16  | 13 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
 • قسمت 17  ورود و تماشا
  0%
  در این قسمت از مجموعه مستر کلاس، آپولونیا پولن روش های نوین و جذابی برای پخت نان های سنتی فرانسوی را آموزش می‌ دهد.
بازیگران
نظرات کاربران در مورد آموزش پخت نان با آپولونیا پولن
مشاهده بیشتر...